EDICIÓ ESPECIAL COVID-19

DIRECTOR: JOSEP MARIA CASTELLS BENABARRE
EL PERIODISME OPTIMISTA DE CATALUNYA ®
Dissabte, 06 abril 2019 14:08

La Paeria: una administració transparent

Escrit per Xavi Palau, Alcaldable del PP a la Paeria de Lleida

L’accés a la informació amb valor públic és un dret. Els serveis que es presten des de l’àmbit de l’administració pública han de ser transmesos de forma clara i íntimament vinculats amb les necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, aposto per una política de proximitat a les persones. Malauradament i sovint, la política es percep allunyada de les persones, força burocratitzada i, m’atreveixo a dir, poc empàtica.

Sóc partidari d’una nova forma de fer política i parteixo d’una premissa bàsica: l’escolta activa. Comptant amb la participació dels lleidatans i de les lleidatanes es poden elaborar serveis d’atenció personalitzats, és a dir, que la ciutadania sigui còmplice de la gestió de l’administració. Aquesta participació no hauria de ser residual, sinó reactiva als anomenats processos participatius que cobren especial rellevància quan s’apropen processos electorals. Quelcom va més enllà, hom creu que són els mateixos ciutadans els qui, per mitjà dels seus coneixements i les seves experiències, han de permetre una visió crítica de la gestió de La Paeria, la qual cosa ha de permetre introduir canvis i millores, així com derivar en la provisió de serveis. Un govern de La Paeria obert, participatiu i transparent.

D’una banda, reclamem una atenció a la ciutadania descentralitzada. Cal destacar el paper innovador que poden tenir els centres cívics de cadascun dels barris de Lleida, des d’on també es podrà facilitar la informació i l’assessorament de determinats tràmits, consultes i respostes.

D’altra banda, seguint les tendències de la societat actual estretament vinculades amb les TIC, cal donar l’acompanyament, formació i suport necessari en aquests termes. Entenem que les plataformes tecnològiques, els tràmits i consultes en línia que s’adrecen a l’atenció ciutadana s’han de valer d’eines de programari lliure. Amb tot, també proposo una millora en la pàgina web de La Paeria: més interactiva i més segura.

Així doncs, es absolutament necessari desplegar polítiques de transparència. Un dels mecanismes que proposem és impulsar una vertadera Comissió de la Transparència a l’Ajuntament de Lleida, constituïda per professionals, experts i ciutadans amb independència política i no partidistes, des d’on es proporcioni i es pugui accedir a tota mena d’informació pública al ciutadà, de la gestió econòmica, pressupostària, contractacions, obres públiques, decisions rellevants, normatives vigents, licitacions... També reclamem que les convocatòries de processos selectius siguin totalment transparents: no als endolls.

La comissió ha de ser present i activa i cal dotar-la de continguts funcionals, entre els quals cal destacar l’establiment d’indicadors d’avaluació. L’avaluació és positiva, ja que ens permet mesurar, fixar llindars de qualitat i reorientar, si s’escau. Entenem que podria fer-se un pas enrere, des d’una òptica constructiva i de millora contínua, amb la finalitat de fer passos endavant, sempre al servei de la ciutadania. Defensem una política de transparència i treballarem per garantir l’ètica pública a La Paeria.

 

El temps a Balaguer

 

 

 

 

 

 

Director i fundador:
Josep Maria Castells i Benabarre

@OFICIALCASTELLS

 Resultat d'imatges de TWITTER