EDICIÓ ESPECIAL COVID-19

DIRECTOR: JOSEP MARIA CASTELLS BENABARRE
EL PERIODISME OPTIMISTA DE CATALUNYA ®
Dilluns, 13 Març 2017 12:27

Sistemes estel•lars i polítics

Escrit per Toni Yus Piazuelo

Crec que no és possible l’existència sense un propòsit a complir, ni nosaltres ni la resta d’éssers vius, i ni tan sols els cossos celestials de l’Univers. Si figures influents del cristianisme deien que Déu no crearia cap món sense propòsit, al nostre sistema estel·lar l’únic planeta amb vida sembla ser la Terra, i ens podem preguntar per la funció dels altres planetes si no són habitables (per absència o la naturalesa de l’atmosfera, o per massa prop o massa lluny del Sol).

Coses que fan que des de 20 anys enrere em feren pensar que la Vida no ha de ser l’únic propòsit per l’existència de planetes, sinó que la funció d’aquestos pot ser d’estabilitzadors’ o escuts protectors de la Terra regulant la seva rotació i translació fent que la Terra no roti massa lent ni massa ràpid i no acabar massa prop o massa lluny del Sol; amb la inclinació miraculosa de l’eix terrestre que causa les estacions i evita temperatures extremes; si la mida dels planetes condicionà la vida al nostre planeta tal com la coneixem (causa o conseqüència), etc. I si s’ha vist que el motiu de la grandària del planeta Júpiter és fer d’escut’ de la Terra contra l’arribada de cometes o asteroides, no podríem comparar els sistemes estel·lars amb els sistemes polítics, on totes les ideologies (extrema esquerra, extrema dreta, centre i games intermèdies) fan de contrapès per evitar excessos i el domini d’una sobre les altres?. Si el comunisme absolut és massa ‘prop’ del Sol (ho comparo a compte del seu símbol, el color roig, un color ‘calent’) i acabar cremant-se com Mercuri (amb uns 400º) i impossibilitant alguns lloables projectes (sabent fins a quin punt la pràctica s’ha allunyat de la teoria, que ha variat l’itinerari, i que països comunistes com Cuba volen un canvi); el capitalisme i la dreta absoluts s‘allunyen massa’ del Sol (a compte del seu símbol, el color blau, un color ‘fred’), podent acabar ‘congelant-se’ com Plutó (uns -200º), vist en els efectes perniciosos sobre molta gent per les polítiques ultraliberals beneficiant sols una minoria, portant molta gent a la ‘congelació’ social. Per què no situar-nos en una zona ‘habitable’ per evitar inclinar la Balança de la Justícia cap a un costat o un altre (tot i que en ocasions les balances, la política, o la vida a la Terra i els sistemes estel·lars poden bascular)?.

Ara certs sectors de l’extrema esquerra m’acusen d’haver-me ‘cremat’ políticament, però és perquè m’he volgut allunyar del ‘Sol’ sense ‘congelar-me’, buscant l’equilibri en la transversalitat. I si alguns sistemes solars no tenen planetes habitables, alguns sistemes polítics sota el domini absolut de qualsevol ideologia sobre les demés són perjudicials i deixen de ser més ‘habitables’, llavors en política per què no poden ser possibles altres formes d’unitat nacional, transversal, socialment justa i equilibrant totes les ideologies fent de contrapès entre elles mateixes i fent més possible la ‘vida’? 

 

El temps a Balaguer

 

 

 

 

 

 

Director i fundador:
Josep Maria Castells i Benabarre

@OFICIALCASTELLS

 Resultat d'imatges de TWITTER