EDICIÓ ESPECIAL COVID-19

DIRECTOR: JOSEP MARIA CASTELLS BENABARRE
EL PERIODISME OPTIMISTA DE CATALUNYA ®
Dimecres, 20 abril 2016 12:01

La contractació indefinida es recupera i l’atur baixa en picat a Barcelona

Escrit per EL MERCADAL

Durant el primer semestre del 2016, el 15% dels contractes signats a la ciutat són de caràcter indefinit, xifra que representa un augment interanual lleuger i supera les de Catalunya, del 14,1%, i d’Espanya, del 9,7%. Aquesta dada, però, encara queda a 2,1 punts percentuals del valor més alt de la sèrie assolit el 2007, del 17,1%.

Segons l’informe, durant tot el 2015 s’han signat un total de 927.498 contractes a Barcelona, dels quals 123.231 són indefinits, un 13,3% del total, i 804.267 són temporals, el 86,7%, cosa que implica que ha estat el millor any des del 2008 pel que fa a la contractació indefinida. No obstant això, la contractació se segueix caracteritzant per un grau alt de temporalitat i la durada curta de molts contractes. Així, al 2015, el 39,7% dels contractes signats a Barcelona tenien una durada igual o inferior a un mes, i el 56,6%, a 6 mesos.

L’atur registrat continua baixant a tots els districtes

El mes de març el percentatge d’aturats respecte a la població amb edat de treballar a Barcelona és del 8,4%. Els districtes amb una ràtio per sota de la mitjana són Sarrià – Sant Gervasi, l’Eixample, les Corts i Gràcia, amb valors que oscil·len entre el 4,5% del primer i el 7,1% del darrer. Per contra, els districtes de Sants-Montjuïc, Sant Martí, Horta-Guinardó, Sant Andreu, Ciutat Vella i Nou Barris superen la mitjana de la ciutat, i l’indicador d’aquest darrer equival a 2,6 vegades el de Sarrià – Sant Gervasi.

D’altra banda, Barcelona ha tancat el mes de març del 2016 amb 87.760 persones registrades com a aturades a les oficines del SOC –la xifra més baixa des del febrer del 2009–, després d’experimentar un descens interanual d’aquest indicador del 12%. Més de la meitat, el 52,2% del total de persones aturades a Barcelona, tenen més de 45 anys, i el 41,6% fa més d’un any que es troba en aquesta situació. L’atur registrat es redueix en termes interanuals a tots els grups d’edat.

La creació de societats mercantils assoleix el millor resultat des del 2008

A Barcelona s’han constituït 7.707 societats mercantils el 2015 —486 més que el 2014—, fet que suposa la xifra més alta des del 2008 i un augment interanual del 6,7%. A la província hi ha 15.276 societats noves que representen un increment, del 8,6%, superior al volum de Catalunya, del 6,9%, i d’Espanya, del 0,5%.

Amb aquestes dades podem constatar una milloria de la macroeconomia a les grans capitals catalanes. Caldrà veure si el mateix passarà als petits municipis...

 

El temps a Balaguer

 

 

 

 

 

 

Director i fundador:
Josep Maria Castells i Benabarre

@OFICIALCASTELLS

 Resultat d'imatges de TWITTER