EDICIÓ ESPECIAL COVID-19

DIRECTOR: JOSEP MARIA CASTELLS BENABARRE
EL PERIODISME OPTIMISTA DE CATALUNYA ®
SUBSCRIPCIÓ DE PAGAMENT

Els Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera han presentat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya la memòria de l'any 2015. S'hi constata l'augment en més d'un 3,19% del nombre de persones ateses durant el 2015 respecte del 2014, amb l'atenció directa de 3.949 persones, dada que significa que s'ha atès el 12,29% de la població total de la comarca. 
Pel que fa al perfil dels usuaris, la gent gran és el servei que més ha crescut aquest any, amb una atenció a 1.125 persones grans, 209 més que el 2014. La memòria destaca també un nou perfil d'usuaris, persones autòctones que s'han vist afectades per la crisi i que fins ara mai s'havien hagut d'adreçar als Serveis Socials.

Aquests problemes econòmics, d'habitatge i laborals tenen conseqüències negatives en les relacions familiars  i socials, també ocasionen problemes psicològics. És per això que els Serveis Socials es coordinen amb altres sectors, principalment amb el de l'educació, la salut, els cossos de seguretat i el tercer sector, com Càritas i Creu Roja, per poder fer front a tota aquesta demanda. 
El programa Àgape-Aliments Solidaris ha atès més de 1.300 famílies, i s'han concedit més de 350 ajuts de menjador socioeconòmic. 
Pel que fa a la resta de sectors d'intervenció, també s'ha constatat l'augment al Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD), amb 217 atencions, i al Servei d'Atenció a l'Immigrant (SAI), amb 669 atencions.
Pel que fa al Servei d'Atenció a Domicili s'han prestat 45.616 hores d'atenció directa a més de 200 usuaris, i el Servei de Teleassistència dóna cobertura 216 usuaris. El Servei d'Atenció Precoç per a infants de 0 a 6 anys ha prestat atenció especialitzada de logopèdia, fisioteràpia, psicologia, entre altres, a més de 200 infants, amb un total de 5.900 hores, que en el 2016 s'incrementaran en 200 hores més.
Per a l'any 2016 l'equip de govern del Consell Comarcal de la Noguera vol garantir l'accés dels noguerencs i noguerenques que ho necessiten a aquests serveis i mantenir la qualitat amb què es presten.

Publicat a Catalunya Optimista

El temps a Balaguer

 

 

 

 

Director i fundador:
Josep Maria Castells i Benabarre

@OFICIALCASTELLS

 Resultat d'imatges de TWITTER